Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie

05-620 Błędów

ul. Stary Rynek 9

tel./fax. 48 668 03 56

mail: sekretariat@bledow.edu.pl

Dla rodziców

Artykuły

 • Opłaty za obiad - luty

  Opłata za obiady za miesiąc luty
  dla klas I-IV wynosi 60,50 zł.
  dla klas V-VIII wynosi 33 zł.
  W tytule wpłaty proszę wpisać:

  imię i nazwisko; klasę, do której uczęszcza
  dziecko oraz miesiąc za jaki uiszczana

  jest opłata.

  Potwierdzenie wpłaty należy dostarczyć do sekretariatu

  szkoły do 05.03.2022r.

  Czytaj Więcej o: Opłaty za obiad - luty
 • Obiady za grudzień

  Opłata za obiady za miesiąc grudzień
  ( od 01.12.2021r. do 17.12.2021r.)

  dla klas I-VIII wynosi 65 zł.
  W tytule wpłaty proszę wpisać:

  imię i nazwisko; klasę, do której uczęszcza
  dziecko oraz miesiąc za jaki uiszczana

  jest opłata.

  Potwierdzenie wpłaty należy dostarczyć do sekretariatu

  szkoły do 05.01.2022r.

  Czytaj Więcej o: Obiady za grudzień
 • Obiady za listopad

  Opłata za obiady za miesiąc listopad

  dla klas I-VIII wynosi 95 zł.
  W tytule wpłaty proszę wpisać:

  imię i nazwisko; klasę, do której uczęszcza
  dziecko oraz miesiąc za jaki uiszczana

  jest opłata.

  Potwierdzenie wpłaty należy dostarczyć do sekretariatu

  szkoły do 05.12.2021r.

  Czytaj Więcej o: Obiady za listopad
 • KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

  1 września 2021r. - Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

  12 października 2021r.- pasowanie uczniów kl. 1.

  13 października 2021r.- apel z okazji DEN.

  15 października 2021r. - Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (dzień dyrektorski.

  2-5 listopada 2021r. – Spotkania trójstronne „partnerskie wywiadówki”.

  10 listopada 2021r.- apel patriotyczny.

  12 listopada 2021r. -...

  Czytaj Więcej o: KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO 2021/2022
 • Zarząd Rady Rodziców

  Przewodnicząca Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022:

  Anna Marcińska

  Wpłaty na Radę Rodziców prosimy dokonywać na numer konta bankowego Rady Rodziców:

  BS Biała Rawska O/Błędów 89 9291 0001 0070 6609 3000 0010

   

  Wysokości wpłat:

  Pierwsze dziecko                - 100,00zł

  Drugie dziecko                    - 80,00zł

  Trzecie dziecko  ...

  Czytaj Więcej o: Zarząd Rady Rodziców
 • Opłaty za obiad za miesiąc wrzesień

  Opłata za obiady za miesiąc wrzesień
  dla klas I-VIII wynosi  105 zł.

  W tytule wpłaty proszę wpisać:
  imię i nazwisko; klasę, do której uczęszcza dziecko oraz miesiąc za jaki uiszczana
  jest opłata.

  Potwierdzenie wpłaty należy dostarczyć do sekretariatu szkoły do 05.10.2021r.

   

  UWAGA!!!

   

  Wszelkie nadpłaty/niedopłaty
  za wyżywienie/obiady za rok szkolny 2020/2021...

  Czytaj Więcej o: Opłaty za obiad za miesiąc wrzesień