Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie

05-620 Błędów

ul. Stary Rynek 9

tel./fax. 48 668 03 56

mail: sekretariat@bledow.edu.pl

Dla rodziców

Artykuły

 • KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

  KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

  1 września 2022r. – Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

  6 - 8 września 2022r. – Zebrania wychowawców z rodzicami

  12 października 2022r. – Pasowanie uczniów kl. 1.

  13 października 2022r. – Apel z okazji DEN.

  17 października 2022r. – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (dzień dyrektorski).

  31 października 2022r. –...

  Czytaj Więcej o: KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO 2022/2023
 • OBIADY

  ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA OBIADY
  W STOŁÓWCE SZKOLNEJ
  Informacja dla rodziców

  1. Miesięczną odpłatność za obiady należy wpłacać w terminie do 5 dnia każdego miesiąca na konto: Bank Spółdzielczy w Grójcu, oddział w Błędowie, ul. Nowy Rynek 18, 05 – 620 Błędów nr: 67 9128 0002 2004 4000 3894 0001
  2. Opłaty pobierane są z dołu np. za miesiąc wrzesień rodzic/opiekun prawny...
  Czytaj Więcej o: OBIADY
 • Opłaty za obiad - luty

  Opłata za obiady za miesiąc luty
  dla klas I-IV wynosi 60,50 zł.
  dla klas V-VIII wynosi 33 zł.
  W tytule wpłaty proszę wpisać:

  imię i nazwisko; klasę, do której uczęszcza
  dziecko oraz miesiąc za jaki uiszczana

  jest opłata.

  Potwierdzenie wpłaty należy dostarczyć do sekretariatu

  szkoły do 05.03.2022r.

  Czytaj Więcej o: Opłaty za obiad - luty
 • Obiady za grudzień

  Opłata za obiady za miesiąc grudzień
  ( od 01.12.2021r. do 17.12.2021r.)

  dla klas I-VIII wynosi 65 zł.
  W tytule wpłaty proszę wpisać:

  imię i nazwisko; klasę, do której uczęszcza
  dziecko oraz miesiąc za jaki uiszczana

  jest opłata.

  Potwierdzenie wpłaty należy dostarczyć do sekretariatu

  szkoły do 05.01.2022r.

  Czytaj Więcej o: Obiady za grudzień
 • Obiady za listopad

  Opłata za obiady za miesiąc listopad

  dla klas I-VIII wynosi 95 zł.
  W tytule wpłaty proszę wpisać:

  imię i nazwisko; klasę, do której uczęszcza
  dziecko oraz miesiąc za jaki uiszczana

  jest opłata.

  Potwierdzenie wpłaty należy dostarczyć do sekretariatu

  szkoły do 05.12.2021r.

  Czytaj Więcej o: Obiady za listopad