Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie

05-620 Błędów

ul. Stary Rynek 9

tel./fax. 48 668 03 56

mail: sekretariat@bledow.edu.pl

Informacje dla ósmoklasisty

TERMIN EGZAMINU 

Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach 14-16 maja 2024r.
 
*język polski - 14 maja 2024r. (wtorek) - godz. 9:00  
*matematyka - 15 maja 2024r. (środa) - godz. 9:00
*język obcy nowożytny - 16 maja 2024r. (czwartek) - godz. 9:00

CZAS TRWANIA EGZAMINU

*język polski - arkusz standardowy - 120 minut (przedłużony czas -  do 180 minut),
*matematyka -  arkusz standardowy - 100 minut (przedłużony czas - do 150 minut),
*język obcy nowożytny - arkusz standardowy - 90 minut (przedłużony czas - do 135 minut).
 
*język polski z poleceniami tłumaczonymi w języku ukraińskim - arkusz standardowy - 210 minut,
*matematyka z poleceniami tłumaczonymi w języku ukraińskim -  arkusz standardowy - 100 minut,
*język obcy nowożytny z poleceniami tłumaczonymi w języku ukraińskim - arkusz standardowy - 90 minut.

Artykuły