Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie

05-620 Błędów

ul. Stary Rynek 9

tel./fax. 48 668 03 56

mail: sekretariat@bledow.edu.pl

Ogólnopolska akcja "Przepisujemy Tolkiena" - zakończona.

Okazją do zorganizowania przedsięwzięcia stala się 130. rocznica urodzin J.J. Tolkiena. Pomysłodawcą Biblioteka Dzielnicy Wawer w Warszawie. Zadanie polegało na odręcznym przepisaniu fragmentu "Władcy Pierścieni" i przesłaniu rękopisu do organizatora. Zebrane z całej Polski rękopisy stworzą książkę. W akcji udział wzięli: Maria Oleksa, Aleksandra Krawczak, Karolina Wyderka, Antonina Suchecka, Oliwia Dudek, Izabela Szymanska, Filip Majewski, Julita Lewicka, p. Joanna Dudek, p. Katarzyna Paździur, p.Sylwia Woszczyk, Serdecznie dziękujemy za włączenie się  w toklienowski projekt.