Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie

05-620 Błędów

ul. Stary Rynek 9

tel./fax. 48 668 03 56

mail: sekretariat@bledow.edu.pl

Konkurs plastyczny JESIENNA ZADUMA

Serdecznie zapraszamy do udziału w Szkolnym konkursie plastycznym "Jesienna zaduma". Termin składania prac to 20 listopada 2023. Szczegóły w regulaminie konkursu. Szczegóły poniżej :)

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

Organizator: Publiczna Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Błędowie.

TEMAT KONKURSU: Jesienna zaduma - drzewa, liście, słońce, owoce, kasztany, deszcz, wiatr…. Co komu jesienią w duszy gra.

UCZESTNICY: 

konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie naszej szkoły oraz oddziałów przedszkolnych. Prace oceniane będą w następujących kategoriach:

 1. klasy 0-3

 2. klasy 4-6

 3. klasy 7-8

TECHNIKA I FORMA PRACY:

Format A4 lub A3, praca płaska, wykonana techniką dowolną malarską, rysunkową, kolażową, graficzną (nie komputerowo): akryle, tempery, akwarele, plakatówki, kredki, pastele suche lub tłuste, wyklejanki, wydzieranki, wycinanki itp.

CELE KONKURSU

Kształtowanie wrażliwości estetycznej, rozwijanie kreatywności, aktywności i wyobraźni plastycznej; prezentacja i upowszechnianie twórczości plastycznej młodzieży. Uwrażliwienie uczestników i odbiorców na piękno otaczającego świata, przyrody.

Termin i warunki dostarczenia prac: 

1. Pracę należy dostarczyć do świetlicy nr 1 lub 3 w terminie do 20 listopada 2023r. 

 1. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.  

 2. Prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą oddawane.

 3. Zgłaszając pracę konkursową uczestnik jednocześnie wyraża zgodę na przekazanie tejże pracy na cel charytatywny na rzecz szkoły.

 4. Na odwrocie każdej pracy należy wpisać: imię i nazwisko, klasę uczestnika konkursu.

 5. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora.

 6. Uczestnictwo w konkursie jest równoważne z wyrażeniem zgody Rodzica Uczestnika na jego udział w konkursie.

Kryteria oceny prac: 

 1. Zgodność pracy z tematem konkursu

 2. Estetyka wykonania i wrażenie artystyczne.

 3. Oryginalność przedstawienia treści i techniki wykonania.

 Zasady przyznawania nagród 

 1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa. 

 2. Komisję Konkursową powołuje Organizator. 

 3. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna. 

 4. Laureaci zostaną powiadomieni o przyznaniu oraz terminie wręczenia nagród. 

 5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na początku grudnia.

 6. Prace konkursowe zostaną zaprezentowane w galerii szkolnej.