Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie

05-620 Błędów

ul. Stary Rynek 9

tel./fax. 48 668 03 56

mail: sekretariat@bledow.edu.pl

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Alfabet Logopedyczny”

W roku szkolnym 2023/2024 nasza szkoła bierze udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Alfabet Logopedyczny”. 

W projekcie będą brać udział wychowankowie oddziału 0a i 0b, którzy uczęszczają na zajęcia logopedyczne. Rodzice wybranych dzieci dostaną do podpisania odpowiednie zgody. Celem projektu jest dbanie o właściwą stymulację rozwoju mowy oraz wdrażanie profilaktyki logopedycznej. Realizacja projektu przewidziana jest od 02.10.2023 do 31.05.2024r.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU

  • podniesienie sprawności aparatu artykulacyjnego,

  • usprawnianie aparatu oddechowego,

  • poszerzanie słownictwa czynnego i biernego,

  • ćwiczenie umiejętności rozumienia, uwagi słuchowej oraz koncentracji na wykonywanym zadaniu,

  • rozwijanie słuchu fonematycznego, poczucia rytmu,

  • podnoszenie sprawności w zakresie motoryki,

  • doskonalenie percepcji i pamięci słuchowej, kształcenie wrażliwości słuchowej.

 

Koordynator projektu

Małgorzata Cieślikowska,

logopeda