Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie

05-620 Błędów

ul. Stary Rynek 9

tel./fax. 48 668 03 56

mail: sekretariat@bledow.edu.pl

KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

4 września 2023r. – Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

6-7 września 2023r. – Zebrania wychowawców z rodzicami.

29 września 2023r. – Sprzątanie świata.

13 października 2023r. – Apel z okazji DEN.

2-10 listopada 2023r. – Spotkania trójstronne „partnerskie wywiadówki”.

10 listopada 2023r. – Apel patriotyczny.

5-7 grudnia 2023r. – Próbny egzamin ósmoklasisty.

20 grudnia 2023r. – Wigilie klasowe/jasełka szkolne.

22 grudnia 2023r. – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (dzień dyrektorski).

do 22 grudnia 2023r. – Wystawienie proponowanej śródrocznej oceny niedostatecznej.

do 29 grudnia 2023r. – Powiadomienie rodziców o niedostatecznych śródrocznych ocenach proponowanych.

23-31 grudnia 2023r. – Zimowa przerwa świąteczna.

do 5 stycznia 2024r. – Wystawienie propozycji ocen śródrocznych (w związku z terminem ferii zimowych).

11 stycznia 2024r. – Dzień Babci i Dziadka, zabawa karnawałowa dla klas 0-3.

15-28 stycznia 2024r. – Ferie zimowe.

do 12 stycznia 2024r. – Możliwość poprawy proponowanej oceny śródrocznej.

do 12 stycznia 2024r. – Wystawienie ocen śródrocznych (z uwagi na termin ferii zimowych).

30 stycznia 2024r. – Rada śródroczna (klasyfikacyjna).

31 stycznia - 1 lutego 2024r. – Zebrania z rodzicami podsumowujące I półrocze.

6 lutego 2024r. – Dzień Bezpiecznego Internetu.

8 lutego 2024r. – Zabawa karnawałowa (kl. 4-8).

10 marca 2024r. – Dzień Kobiet – impreza gminna.

11-13 marca 2024r. – Próbny egzamin ósmoklasisty.

19 marca 2024r. – Międzyszkolny Konkurs Frazeologiczny.

28 marca - 2 kwietnia 2024r. – Wiosenna przerwa świąteczna.

8-19 kwietnia 2024r. – Spotkania trójstronne „partnerskie wywiadówki”.

25 kwietnia 2024r. – Apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja i 10 rocznica nadania szkole sztandaru. Dzień Patrona.

29 kwietnia 2024r. – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (dzień dyrektorski).

do 30 kwietnia 2024r. – Rozdanie rodzicom dzieci sześcioletnich diagnoz gotowości szkolnych.

30 kwietnia 2024r. – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (dzień dyrektorski).

2 maja 2024r. – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (dzień dyrektorski).

maja 2024r. – Posiedzenie Rady Pedagogicznej (szkolenie egzamin ósmoklasisty)

14-16 maja 2024r. – Egzamin ósmoklasisty (dni dyrektorskie).

23 maja 2024r. – Poinformowanie rodziców o proponowanych rocznych ocenach niedostatecznych i nagannym zachowaniu.

31 maja 2024r. – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (dzień dyrektorski).

do 1 czerwca 2024r. – Wystawienie ocen proponowanych.

czerwiec 2024r. – Dzień adaptacyjny dla przyszłych przedszkolaków; dla przyszłych pierwszoklasistów; dla przyszłych kl. czwartoklasistów.

4 czerwca 2024r. – Spotkanie z rodzicami kl. 1 + wyprawka do kl. 1.

7 czerwca 2024r. – Dzień Rodziny.

do 8 czerwca 2024r. – Możliwość poprawy ocen proponowanych.

8 czerwca 2024r. – Wystawienie ocen rocznych.

11 czerwca 2024r. – Spotkanie z rodzicami dzieci  z oddziałów przedszkolnych + wyprawka do oddziałów przedszkolnych.

13 czerwca 2024r. – Rada klasyfikacyjna roczna. 

18 czerwca 2024r. – Dzień Sportu.

20 czerwca 2024r. – Rada podsumowująca.

21 czerwca 2024r. – Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole i w oddziałach przedszkolnych (oddziały przedszkolne godz. 13.00).

25 czerwca - 25 sierpnia 2024r. – Ferie letnie.