Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie

05-620 Błędów

ul. Stary Rynek 9

tel./fax. 48 668 03 56

mail: sekretariat@bledow.edu.pl

Szkolny Konkurs Plastyczny "Przeczytaj mnie!"

Serdecznie zapraszamy uczniów naszej szkoły wraz z rodzinami do wzięcia udziału w Konkursie Plastycznym organizowanym we współpracy z Biblioteką Szkolną z okazji Międzynarodowego Święta Książki.

 ZAŁOŻENIA OGÓLNE KONKURSU: 

Konkurs adresowany jest do uczniów klas 0-8 Publicznej Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Błędowie wraz z ich rodzinami. 

Zostanie przyznanych 5 równoległych nagród za najlepsze prace plastyczne.

Tematem konkursu jest zobrazowanie ciekawej sceny z książki w taki sposób, aby zachęcić innych do jej przeczytania.

 

ЗАГАЛЬНІ ПРИГОТОВКИ КОНКУРСУ:

Конкурс адресований учням 0-8 класів ДНЗ Т. Костюшка в Блендові з родинами.

 Буде 5 паралельних призів за найкращі художні роботи.

 Тема конкурсу – зобразити цікаву сцену з книги таким чином, щоб спонукати її прочитати інших.

 

 Termin i warunki dostarczenia prac: 

1. Pracę należy dostarczyć do koordynatorów konkursu w terminie do 31 maja 2022. 

Prace oddane na konkurs mogą być wykonywane wspólnie z rodziną, ale uczestnik może przynieść tylko jedną pracę.

2. Prace dostarczone lub po terminie nie będą oceniane.  

3. Prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą oddawane.

 

1. Термін та умови здачі робіт:

Роботу надати координаторам конкурсу до 31 травня 2022 року.

Роботи, подані на конкурс, можуть бути виконані спільно з родиною, але учасник може принести лише одну роботу.

2. Роботи, доставлені або пізніше встановленого терміну, не оцінюються.

3. Роботи переходять у власність Організатора і не повертаються.

 

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem i do dzieła!

Na zwycięzców czekają dyplomy oraz nagrody :)