Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie

05-620 Błędów

ul. Stary Rynek 9

tel./fax. 48 668 03 56

mail: sekretariat@bledow.edu.pl

Opłaty za obiad - luty

Opłata za obiady za miesiąc luty
dla klas I-IV wynosi 60,50 zł.
dla klas V-VIII wynosi 33 zł.
W tytule wpłaty proszę wpisać:

imię i nazwisko; klasę, do której uczęszcza
dziecko oraz miesiąc za jaki uiszczana

jest opłata.

Potwierdzenie wpłaty należy dostarczyć do sekretariatu

szkoły do 05.03.2022r.