Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie

05-620 Błędów

ul. Stary Rynek 9

tel./fax. 48 668 03 56

mail: sekretariat@bledow.edu.pl

Przejdź do strony głównej

Sobota, 03 czerwca 2023

Zarządzenie nr 6/2015

Zarządzenie nr 6/2015
Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie
z dnia 23 września 2015 r.
w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2015/2016

na podstawie art. 39 ust. 1, pkt 1 Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm. ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustalam 6 dni dodatkowych wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
2. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 1, ustala się w następujących dniach:
1) 2 listopada 2015 r.
2) 4 stycznia 2016 r.
3) 5 stycznia 2016 r.
4) 5 kwietnia 2016 r.
5) 2 maja 2016 r.
6) 27 maja 2016 r.

§ 2. W dniach wymienionych w § 1 ust. 2 będą się odbywały zajęcia wychowawczo-opiekuńcze.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.Anna Pełka – dyrektor szkoły

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 ze zm.), Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.).

Załączniki

Brak załączników

Metryczka

Wytworzono:2021-10-27 08:28przez: Anna Pełka
Opublikowano:2021-10-27 08:28przez: Joanna Dudek
Podmiot udostępniający: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie
Odwiedziny:874

  • Brak wpisów.