Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie

Załatwianie spraw

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw: 


Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów. Korespondencję można dostarczać osobiście, listownie.
Sektretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.
Po zadekretowaniu przez dyrektora szkoły jest przekazywana do właściwych komórek organizacyjnych szkoły celem załatwienia.
Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem postępowania administracyjnego.

Godziny pracy: 

  • Sekretariat szkoły: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Załączniki

Brak załączników

Metryczka

Wytworzono:2021-10-27 08:21przez: Joanna Dudek
Opublikowano:2021-10-27 08:21przez: Joanna Dudek
Podmiot udostępniający: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie
Odwiedziny:1557

  • Brak wpisów.