Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie

Dyrekcja szkoły

DYREKTOR SZKOŁY: mgr Renata Śmiechowska

  • gabinet w budynku B, wejście przez sekretariat,

Dyrektor jest organem placówki uprawnionym do kierowania jej bieżącą działalnością i reprezentowania jej na zewnątrz. Kompetencje Dyrektora określa art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

 

ZASTĘPCA DYREKTORA: mgr Joanna Dudek

  • gabinet w budynku A.

Załączniki

Brak załączników

Metryczka

Wytworzono:2021-10-26 14:22przez: Joanna Dudek
Opublikowano:2021-10-26 14:22przez: Joanna Dudek
Podmiot udostępniający: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie
Odwiedziny:1659

  • Brak wpisów.