Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie

05-620 Błędów

ul. Stary Rynek 9

tel./fax. 48 668 03 56

mail: sekretariat@bledow.edu.pl

Przejdź do strony głównej

Wtorek, 24 maja 2022

Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Zarządzenie nr 6/2015

2021-10-27

Zarządzenie nr 6/2015
Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie
z dnia 23 września 2015 r.
w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2015/2016

na podstawie art. 39 ust. 1, pkt 1 Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm. ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustalam 6 dni dodatkowych wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
2. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 1, ustala się w następujących dniach:
1) 2 listopada 2015 r.
2) 4 stycznia 2016 r.
3) 5 stycznia 2016 r.
4) 5 kwietnia 2016 r.
5) 2 maja 2016 r.
6) 27 maja 2016 r.

§ 2. W dniach wymienionych w § 1 ust. 2 będą się odbywały zajęcia wychowawczo-opiekuńcze.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.Anna Pełka – dyrektor szkoły

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 ze zm.), Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.).

Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 6/2015

OBWÓD PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BŁĘDOWIE

2021-10-26

Do obwodu PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BŁĘDOWIE, należą:

Bielany,

Błędów,

Dąbrówka Nowa,

Dąbrówka Stara,

Fabianów,

Golianki,

Goliany,

Ignaców,

Julianów,

Nowy Błędów,

Oleśnik,

Pelinów,

Roztworów,

Sadurki,

Śmiechówek,

Trzylatków Duży od nr 16 do 42 oraz numery 49A, 49B, 49C, 49D,

Dańków,

Tomczyce,

Wilhelmów,

Wólka Dańkowska,

Wólka Kurdybanowska,

Zofiówka,

Załuski od nr 1 do nr 24, nr 30, od nr 37 do końca.

Czytaj więcej o: OBWÓD PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BŁĘDOWIE