Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie

05-620 Błędów

ul. Stary Rynek 9

tel./fax. 48 668 03 56

mail: sekretariat@bledow.edu.pl

Regulamin pracy biblioteki szkolnej w czasie epidemii Covid-19

Zasady przebywania w bibliotece
1. Uczniowie i pracownicy szkoły mogą korzystać z wypożyczalni zgodnie z godzinami i dniami zamieszczonymi na drzwiach biblioteki.
2. Czytelnicy przed wejściem do biblioteki myją ręce /dezynfekują ręce.
3. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość rekomendowane są 2 metry - minimum 1,5 m od pozostałych użytkowników oraz personelu biblioteki
4. W wypożyczalni jednocześnie może przebywać 2 czytelników, pozostali uczniowie oczekują przed wejściem w określonym reżimie sanitarnym.
Zasady wypożyczania książek
1. Na czas pandemii ogranicza się  korzystanie z czytelni. 
2. Książki można wypożyczać osobiście według  harmonogramu
Zasady zwrotu książek
1. Zwracane książki należy odłożyć w wyznaczone przez bibliotekarza miejsce.
2. Zwracane egzemplarze są poddawane 2 dniowej kwarantannie i w tym czasie pozostają wyłączone z wypożyczania