Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie

05-620 Błędów

ul. Stary Rynek 9

tel./fax. 48 668 03 56

mail: sekretariat@bledow.edu.pl

Zajęcia w oddziale przedszkolnym

Zakończył się kolejny tydzień w naszej zerówce. Dla dzieci z oddziałów przedszkolnych był on bardzo ciekawy. W ubiegłych dniach poznawaliśmy coraz lepiej siebie nawzajem oraz naszą salę i szkołę. Dowiedzieliśmy się, jakie zasady obowiązują w zerówce, a także jakie rzeczy dzieją się każdego dnia w naszej grupie. Na koniec tygodnia wspólnie namalowaliśmy nasze miasto i nauczyliśmy się zasad bezpiecznego poruszania się po nim. Od teraz wiemy już, że przed przejściem dla pieszych musimy się zatrzymać i uważnie rozejrzeć, a jeśli piłka wpadnie nam na ulicę to trzeba poprosić o pomoc naszych rodziców.