Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie

05-620 Błędów

ul. Stary Rynek 9

tel./fax. 48 668 03 56

mail: sekretariat@bledow.edu.pl

Opłaty za obiad za miesiąc wrzesień

Opłata za obiady za miesiąc wrzesień
dla klas I-VIII wynosi  105 zł.

W tytule wpłaty proszę wpisać:
imię i nazwisko; klasę, do której uczęszcza dziecko oraz miesiąc za jaki uiszczana
jest opłata.

Potwierdzenie wpłaty należy dostarczyć do sekretariatu szkoły do 05.10.2021r.

 

UWAGA!!!

 

Wszelkie nadpłaty/niedopłaty
za wyżywienie/obiady za rok szkolny 2020/2021 zostaną rozliczone w płatnościach za miesiąc wrzesień.