Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie

05-620 Błędów

ul. Stary Rynek 9

tel./fax. 48 668 03 56

mail: sekretariat@bledow.edu.pl

Inauguracja roku szkolnego 2021/2022

Uczniowie i pracownicy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie rozpoczęli rok szkolny uroczystym apelem. W obchodach uczestniczył Wójt Gminy Błędów - pan Mirosław Jakubczyk.

Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu Hymnu Państwowego głos zabrała Dyrektor Szkoły – pani Renata Śmiechowska. Powitała wszystkich uczniów i pracowników. Szczególnie ciepłe słowa skierowała do uczennic
i uczniów klas pierwszych. Przywołała m. in. słowa znakomitego polskiego pisarza Stefana Żeromskiego:
Nauka jest jak niezmierne morze... Im więcej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony.
Życzyła wszystkim uczniom, aby zawsze byli spragnieni wiedzy 
i chętnie rozwijali swoje umiejętności.

Pani Dyrektor odniosła się również do wartości ważnych w życiu każdego człowieka, podkreślając ich znaczenie.
W swoim przemówieniu przypomniała, że 1 września przypada 
82 rocznica wybuchu II wojny światowej. Zwróciła uwagę na poświęcenie walczących żołnierzy i dramat ludności cywilnej. Pamięć o poległych uczczono minutą ciszy.

Do uczniów zwrócił się również w krótkim wystąpieniu honorowy gość – pan Mirosław Jakubczak.

Cała uroczystość przebiegała zgodnie z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.
Po wyprowadzeniu sztandaru uczniowie wraz z wychowawcami udali się do sal lekcyjnych
na pierwsze powakacyjne spotkanie.