Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie

05-620 Błędów

ul. Stary Rynek 9

tel./fax. 48 668 03 56

mail: sekretariat@bledow.edu.pl

Literacki spacer....

 
W dniu 19 czerwca uczniowie klas 1-3 wspólnie z wychowawcami wzięli udział w plenerowej akcji czytelniczej.
Ideą tego wydarzenia było inicjowanie mody na czytanie. Rozpoczęła ją dyrektor szkoły p. Renata Śmiechowska odczytaniem fragmentu książki Z. Staneckiej "Basia i tajemnice ogrodu". Następnie barwny korowód wyruszył ulicami Błędowa zatrzymując się przed instytucjami, których przedstawiciele czytali dalsze fragmenty książki. Do wspólnego czytania włączyli się: dyrektor Przedszkola Samorządowego p.Małgorzata Sieradzan, sekretarz Urzędu Gminy w Błędowie - p. Jacek Adamski, pracownik Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej oddział Błędów- p. Agnieszka Bajerska. Szczególnie serdecznie z koszem pełnym słodyczy przywitał wszystkich dyrektor oddziału Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej - p. Karol Majewski. Ostatnim punktem spaceru było spotkanie z p. Barbarą Mikołajczyk - dyrektorem Gminnej Biblioteki Publicznej, która zakończyła czytanie naszej książki. Wszyscy lekko zmęczeni upałem ale zadowoleni wrócili do szkoły. Inicjatorkami akcji były p. Małgorzata Madej i p. Sylwia Woszczyk.