Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie

05-620 Błędów

ul. Stary Rynek 9

tel./fax. 48 668 03 56

mail: sekretariat@bledow.edu.pl

Sanepid - konkurs "Leśne Inspiracje"

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grójcu zachęca do udziału w X edycji Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego pt.„Leśne Inspiracje”.

Głównym założeniem Konkursu jest zainteresowanie młodzieży szeroko pojętą tematyką przyrodniczo-leśną, pięknem lasu i runa leśnego, poprzez wykonanie fotografii grzybów w ich naturalnym środowisku.

Konkurs jest jednoetapowy, rozstrzygany na poziomie wojewódzkim,  z pominięciem etapu szkolnego i powiatowego. Adresowany jest dla uczniów szkół

podstawowych z klas VI,VII i VII.

Termin nadsyłania prac upływa 18 września 2023 (decyduje data dostarczenia do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej Warszawie), rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 20 września 2023 roku. W załączeniu: 

1/ Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego pt. „Leśne inspiracje”

2/ Załącznik Nr 1. Karta zgłoszenia do Konkursu Fotograficznego „Leśne inspiracje”

3/ Załącznik Nr 2. Oświadczenie/ zgoda przedstawiciela ustawowego niepełnoletniego

     Uczestnika konkursu na udział w Konkursie „Leśne inspiracje”

4/ Plakat do szkół

 

Szczegóły na stronie: www.gov.pl/wsse-warszawa 

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grójcu