Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie

05-620 Błędów

ul. Stary Rynek 9

tel./fax. 48 668 03 56

mail: sekretariat@bledow.edu.pl

Strażacy z OSP w Błędowie z wizytą w szkole

13 marca w naszej szkole gościliśmy strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Błędowie. W ramach zajęć edukacji dla bezpieczeństwa uczniowie klas ósmych uczestniczyli w pokazie pierwszej pomocy przedmedycznej przygotowanym i poprowdzonym przez strażaków: p. Pawła Augustowskiego i p. Łukasza Dąbrowskiego. Strażacy przybliżyli uczniom podstawowe zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia oraz zademonstrowali prawidłowe przeprowadzenie resuscytacji krążeniowo – oddechowej z użyciem AED. Po zakończeniu pokazu wszyscy chętni mogli przećwiczyć udzielanie pierwszej pomocy (m.in. ocenę przytomności i oddechu, pozycję bezpieczną i przeciwwstrząsową, RKO, użycie defibrylatora). Równie cenne okazały się praktyczne wskazówki dot. udzielania pierwszej pomocy, którymi nasi goście się podzielili (a trzeba podkreślić, że wiedza i umiejętności p. Pawła Augutowskiego i p. Łukasza Dąbrowskiego poparte są dużym doświadczeniem i praktyką).  Za przyjęcie naszego zaproszenia, za dzielenie się wiedzą, za profesjonalizm i zaangażowanie (pokazanie uczniom, że nie należy bać się pomagać innym) serdecznie obu panom dziękujemy.