Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie

05-620 Błędów

ul. Stary Rynek 9

tel./fax. 48 668 03 56

mail: sekretariat@bledow.edu.pl

Laboratoria Przyszłości- obserwacje mikroskopowe

Klasa 5 przeprowadziła obserwacje mikroskopowe wykorzystując sprzęt zakupiony z programu Laboratoria Przyszłości.
#LaboratoriaPrzyszłości
#LaboratoriaPrzyszlosci