Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie

05-620 Błędów

ul. Stary Rynek 9

tel./fax. 48 668 03 56

mail: sekretariat@bledow.edu.pl

Stypendium Wójta Gminy Błędów

Rada Gminy Błędów w dniu 10 grudnia 2020 roku uchwaliła Gminny Program Wspieranie Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży ze szkół z terenu gminy Błędów.

Szczegóły zawarte są w UCHWALE NR XXXIV.223.2020 RADY GMINY BŁĘDÓW