Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie

05-620 Błędów

ul. Stary Rynek 9

tel./fax. 48 668 03 56

mail: sekretariat@bledow.edu.pl

KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

1 września 2022r. – Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

6 - 8 września 2022r. – Zebrania wychowawców z rodzicami

12 października 2022r. – Pasowanie uczniów kl. 1.

13 października 2022r. – Apel z okazji DEN.

17 października 2022r. – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (dzień dyrektorski).

31 października 2022r. – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (dzień dyrektorski).

2 - 10 listopada 2022r. – Spotkania trójstronne „partnerskie wywiadówki”.

10 listopada 2022r. – Apel patriotyczny.

listopad/grudzień 2022r. – Próbny egzamin ósmoklasisty.

20 grudnia 2022r. – Wigilie klasowe/ jasełka szkolne.

22 grudnia 2022r. – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (dzień dyrektorski).

31 grudnia 2022r. – Powiadomienie rodziców o niedostatecznych ocenach proponowanych.

23 - 31 grudnia 2022r. – Zimowa przerwa świąteczna.

do 17 stycznia 2023r. – Wystawienie propozycji ocen śródrocznych.

do 24 stycznia 2023r. – Możliwość poprawy proponowanej oceny śródrocznej.

24 stycznia 2023r. – Wystawienie ocen śródrocznych.

20 stycznia 2023r. – Dzień Babci i Dziadka/Zabawa karnawałowa dla klas 0-3.

31 stycznia 2023r. – Rada śródroczna (klasyfikacyjna).

1 - 3 lutego 2023r. – Zebrania z rodzicami podsumowujące I półrocze.

9 lutego 2023r. – Zabawa karnawałowa dla klas 4-8.

13 - 26 lutego 2023r. – Ferie zimowe.

marzec 2023r. – Próbny egzamin ósmoklasisty.

6 - 11 kwietnia 2023r. – Wiosenna przerwa świąteczna.

17 - 21 kwietnia 2023r. – Spotkania trójstronne „partnerskie wywiadówki”.

28 kwietnia 2023r. – Apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

2 maja 2023r. – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (dzień dyrektorski).

23 maja 2023r. – Poinformowanie rodziców o proponowanych ocenach niedostatecznych i nagannym zachowaniu.

23 - 25 maja 2023r. – Egzamin ósmoklasisty (dni wolne od zajęć dydaktycznych - dni dyrektorskie).

do 1 czerwca 2023r. – Wystawienie ocen proponowanych.

2 czerwca 2023r. – Dzień Rodziny.

7 czerwca 2023r. – Dzień Sportu.

do 8 czerwca 2023r. – Możliwość poprawy ocen proponowanych.

8 czerwca 2023r. – Wystawienie ocen rocznych.

9 czerwca 2023r. – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (dzień dyrektorski).

15 czerwca 2023r. – Rada klasyfikacyjna roczna.

22 czerwca 2023r. – Rada podsumowująca.

23 czerwca 2023r. – Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

24 czerwca - 31 sierpnia 2023r. – Ferie letnie.