Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie

05-620 Błędów

ul. Stary Rynek 9

tel./fax. 48 668 03 56

mail: sekretariat@bledow.edu.pl

GMINNY KONKURS PLASTYCZNY DLA UCZNIÓW I MIESZKAŃCÓW

Publiczna Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Błędowie ogłasza Gminny Konkurs Plastyczny "Błędowska Jesień" dla uczniów szkół oraz mieszkańców z terenu naszej gminy.

Zapraszamy uczniów szkół w Błędowie, Gołoszach, Lipiu i Wilkowie oraz wszystkich mieszkańców naszej gminy, którzy chcieliby zaprezentować swój talent plastyczny do wzięcia udziału w Gminnym Konkursie Plastycznym "Błędowska Jesień"
Technika pracy plastycznej dowolna - na płaskim kartonie, tematem pracy są walory krajobrazowe i przyrodnicze gminy Błędów w kolorach jesieni. 
Termin nadsyłania lub dostarczania prac (liczy się data stempla pocztowego) to 30 listopad 2021. Prace dostarczamy na adres:
Publiczna Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Błędowie
ul. Stary Rynek 9
05-620 Błędów.
Na początku grudnia po obradach Jury zostaną ogłoszone wyniki, a laureaci Grand Prix oraz 2. i 3. miejsca otrzymają nagrody.
Prace można nadsyłać w następujących kategoriach:
1. wiek uczestników 6 - 8 lat
2. wiek 9 - 13 lat
3. wiek 14 - 17 lat
4. wiek 18 lat + 
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu oraz do udziału w nim i zaprezentowania swojego talentu!