Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie

05-620 Błędów

ul. Stary Rynek 9

tel./fax. 48 668 03 56

mail: sekretariat@bledow.edu.pl

Dzień Edukacji Narodowej

"Nauczyciel odmienia życie każdego dziecka, całych rodzin, jak przyszłość nas wszystkich". 

Tą sentencją amerykańskiej olimpijki Barbary Cage opatrzono tegoroczną uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, która odbyła się 13 października w hali sportowej naszej szkoły.

Zgromadzonych gości powitali narratorzy biorący udział w dzisiejszym występie artystycznym: Lena Sybliska z kl. Va oraz Mateusz Błoński z kl. VIIa. 

Tegoroczne obchody uświetnił występ  uczniów (również debiutantów) z klas IV, Va, VIIa i VIIIa, a także chóru szkolnego i  grupy uczniów z klasy III pod opieką i przygotowaniem nauczycieli: Piotra Zaradkiewicza, Stanisława Bilskiego, Krzysztofa Kaźmierczaka i Iwony Wencel.

W trakcie uroczystości usłyszeliśmy przemowę Dyrektor Szkoły Pani Renaty Śmiechowskiej, Wójta Gminy Błędów Pana Mirosława Jakubczaka oraz Przewodniczącej Rady Rodziców Pani Anny Marcińskiej, którzy swoją obecnością uświetnili dzisiejszy dzień.

Odwołując się do powyższego cytatu, można z całą pewnością powiedzieć, że w pracy nad wychowaniem i kształceniem potrzebna jest otwartość, empatia i współpraca. W każdym uczniu drzemie talent, potencjał, który możemy wydobyć. Spróbujmy wspólnie tego dokonywać, na co dzień. 

Wobec zagrożeń i problemów tego świata – patrzmy na naszych uczniów jako na tych, którzy kiedyś będą tym światem rządzić. Uczmy dzieci wolności – ale nie samowolki, mądrości – nie pychy i  szacunku – nie uprzedzenia. Pokażmy współpracę, odpowiedzialność, zaangażowanie i wzajemny szacunek. 

Warto poświęcić tym refleksjom dzisiejszy dzień.