Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie

05-620 Błędów

ul. Stary Rynek 9

tel./fax. 48 668 03 56

mail: sekretariat@bledow.edu.pl

Sprzątania świata z klasą 7a

W dniu 14 września 2021r. pod patronatem Fundacji "Nasza Ziemia" klasa 7a wraz z opiekunami Anetą Andrzejczyk i Iwoną Wencel ruszyła tradycyjnie posprzątać swój kawałek Polski.
Przyświecała nam tegoroczna idea przewodnia Fundacji, zilustrowana przez znakomitego polskiego plakacistę Andrzeja Pągowskiego: "Myślę, więc nie śmiecę".
Niestety patrząc ponownie na nasze boisko i teren wokół szkoły - wnioski nasuwają się same.
Cieszymy się jednak, że nasza młodzież ciągle ma serce i zapał, żeby pokazać innym, co jest naprawdę ważne i potrzebne, choć czasem niełatwe.
Uczmy dzieci i młodzież, którzy kiedyś będą rządzić tym światem i nami również, co jest naprawdę ważne.
Dziękujemy klasie 7a :)