Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie

05-620 Błędów

ul. Stary Rynek 9

tel./fax. 48 668 03 56

mail: sekretariat@bledow.edu.pl

Wspieranie rozwoju i podnoszenie jakości życia Mieszkańców - prośba o wypełnienie ankiety

Szanowni Państwo,
23 gminy z powiatów grójeckiego, sochaczewskiego i żyrardowskiego, które wspólnie tworzą Subregion Żyrardowski, powołały partnerstwo, aby skuteczniej przygotować się do pozyskiwania pieniędzy 
m.in. z funduszy Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej 2021-2027, na realizację projektów, których celem będzie wspieranie rozwoju i podnoszenie jakości życia Mieszkańców.


Podstawą do współpracy w ramach Żyrardowskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz dokumentem,
który wyznaczać będzie wspólne kierunki rozwoju jest Plan Działań, nad którym właśnie razem
ze wszystkimi gminami rozpoczęliśmy prace. Zależy nam, aby Plan powstał przy Państwa aktywnym udziale i odpowiadał na najważniejsze wyzwania, przed jakimi stoi nasz region w najbliższych latach.


Dlatego zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, która jest anonimowa:
https://wanir.edu.pl/ankieta-plan-dzialan-dla-innego-instrumentu-terytorialnego-w-ramach-zyrardowskiego-obszaru-funkcjonalnego/

Ankieta aktywna będzie w terminie od 1 do 14 września (2 tygodnie).

Zachęcamy Państwa do aktywnego udziału w ankiecie, ponieważ im więcej uzyskamy odpowiedzi,
tym wyniki będą bardziej wiarygodne i miarodajne.

Państwa opinie i uwagi pomogą nam zaplanować działania niezbędne do zrównoważonego rozwoju Subregionu Żyrardowskiego a w szczególności Gminy Błędów

Wspólnie możemy więcej!