Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie

05-620 Błędów

ul. Stary Rynek 9

tel./fax. 48 668 03 56

mail: sekretariat@bledow.edu.pl

KONKURS „Natura energią przyszłości – źródła OZE”

REGULAMIN KONKURSU NA ULOTKĘ O TEMATYCE EKOLOGICZNEJ 

„Natura energią przyszłości – źródła OZE”

Celem konkursu jest wzrost świadomości ekologicznej uczniów a przez to ochrona środowiska i przyrody oraz pogłębienie wiedzy na temat zachowań proekologicznych. 

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas IV- VIII Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki  w Błędowie.

Zadaniem uczestnika konkursu jest samodzielne zaprojektowanie i wykonanie dwustronnej ulotki, której przewodnim tematem będzie pozyskiwanie energii z źródeł OZE.  

Warunki techniczne pracy:

  • praca powinna zawierać hasło „Natura energią przyszłości – źródła OZE”, tekst propagujący OZE oraz odpowiednią grafikę,
  • plik wykonany w dowolnym edytorze tekstu (Word, Dokumenty Google lub edytorze grafiki (np. Canva), zapisany jako plik pdf,
  • nazwa pliku: Nazwisko i imię autora - konkurs, 
  • format  pracy A5 (wielkość zeszytu), obustronny, 
  • praca powinna być wykonana indywidualnie.

Czas trwania konkursu: 13  maj 2024 r.  - 22 maj 2024 r. Prace konkursowe należy przesłać w postaci pliku pdf o nazwie: Nazwisko i imię autora - konkurs do dnia 22 maja 2024 roku na adres mailowy:   krystyna.kazmierczak@bledow.edu.pl   

 Przy ocenie prac będą brane pod uwagę następujące kryteria: 

  • zawartość merytoryczna pracy
  • kreatywność, pomysłowość, oryginalność, 
  • estetyka pracy,
  • warunki techniczne pracy

Komisja powołana przez organizatora dokona oceny prac.  Dla autorów 3 najciekawszych prac przewidziano nagrody rzeczowe oraz dyplomy. 

Nagrodzona praca zostanie wydrukowana i rozpowszechniona w Dniu Rodziny, który odbędzie się 07 czerwca 2024 r.

Organizator: Dyrektor Szkoły PSP  w Błędowie

Aniela Szymanek

Urszula Sułowska

Krystyna Kaźmierczak