Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie

05-620 Błędów

ul. Stary Rynek 9

tel./fax. 48 668 03 56

mail: sekretariat@bledow.edu.pl

Zadania "R - Różnicowanie" i "U - Ucho Słyszy"

W ramach realizacji projektu "Alfabet Logopedyczny" wykonaliśmy dwa kolejne zadania: "R - Różnicowanie" i "U - Ucho Słyszy". Obie te aktywności miały na celu rozwijanie percepcji i pamięci słuchowej oraz słuchu fonemowego.

 

Zadanie "R - Różnicowanie" polegało na rozróżnianiu podobnie brzmiących słów. Prowadzący przygotował pary obrazków, których nazwy brzmiały podobnie, np. półka-bułka, nos-noc. Dzieciom zlecono wskazywanie, którą nazwę wymienił prowadzący. Ponadto, dzieci miały okazję wybierać samodzielnie pary słów, które według nich brzmiały podobnie. Celem tego zadania było kształtowanie słuchu fonemowego.

Drugim zadaniem, które przeprowadziliśmy, było "U - Ucho Słyszy". Celem tej gry było kształtowanie umiejętności różnicowania bodźców słuchowych oraz rozwijanie pamięci słuchowej. Uczestnicy musieli odnaleźć tak samo brzmiące pary. Wykorzystaliśmy do tego grę "Pamięć Dźwiękowa". Podobną grę można łatwo stworzyć w domu, wykorzystując np. opakowania po jajkach niespodziankach. Do przygotowanych pojemniczków wkładamy drobne przedmioty lub produkty sypkie. Następnie dzieci mają odleźć tak samo brzmiące pary lub na podstawie dźwięków rozróżnić, jakie przedmioty znajdują się w poszczególnych pojemniczkach.