Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie

05-620 Błędów

ul. Stary Rynek 9

tel./fax. 48 668 03 56

mail: sekretariat@bledow.edu.pl

Informacja o realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2023r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu już kolejny rok realizuje
pilotażowy program "Aktywny samorząd" finansowany ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W związku z rozpoczęciem z dniem 1 marca 2023 roku naboru na wnioski
składane w ramach programu, zwracam się z prośbą o udostępnienie na
Państwa stronach internetowych informacji dotyczących realizacji w/w
programu w 2023 roku.

Jeśli jest to możliwe, byłabym wdzięczna za udostępnienie plakatu
również w siedzibie Państwa jednostek, by dotrzeć do jak największego
grona osób z niepełnosprawnościami, które mogłyby uzyskać pomoc w ramach
programu.

--
Z poważaniem
Magdalena Słupek
Inspektor
Zespół ds. osób z niepełnosprawnościami i pomocy społecznej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu
tel.: 48 366 35 76