Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie

05-620 Błędów

ul. Stary Rynek 9

tel./fax. 48 668 03 56

mail: sekretariat@bledow.edu.pl

Godziny funkcjonowania gabinetu profilaktyki i pomocy przedlekarskiej w PSP w Błędowie

GABINET PROFILAKTYKI I POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ

DYPLOMOWANA PIELĘGNIARKA SZKOLNA

JANINA TURZYŃSKA

gabinet czynny:   
poniedziałek       11.00-15.00 

wtorek                   8.00-10.00

środa                   10.00-15.00   

W razie nieobecności pielęgniarki szkolnej zastępstwo pełni
pielęgniarka w Ośrodku Zdrowia w Błędowie