Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie

05-620 Błędów

ul. Stary Rynek 9

tel./fax. 48 668 03 56

mail: sekretariat@bledow.edu.pl

Projekt (Nie)zwykła matematyka

Uczniowie klas 4-5 biorą udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym "(Nie)zwykła matematyka,

którego celem jest kształcenie inicjatywy i pomysłowości w rozwiązywaniu problemów.