Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie

05-620 Błędów

ul. Stary Rynek 9

tel./fax. 48 668 03 56

mail: sekretariat@bledow.edu.pl

"Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka”

Nazywam się Kinga Kazimierczak chodzę do klasy VII b. Jestem stypendystą „Mazowieckiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka”   w roku szkolnym 2021-2022. Wybrałam informatykę  jako  przedmiot,  w ramach którego realizowałam swój Indywidualny Plan Rozwoju Edukacyjnego (IPREU). 

      W swojej pracy stypendialnej rozwijałam swoje  kompetencje i zainteresowania informatyczne w szczególności programowanie w środowisku programistycznym Scratch. Przez niemal cały rok szkolny korzystałam z ogólnodostępnych materiałów pozyskanych z sieci Internet gdzie wyszukiwałam materiały, które pogłębiały moje zainteresowania. Uczestniczyłam w interesujących mnie szkoleniach on-line, które podniosły moje kompetencje programistyczne.  Zapoznałam się z zaawansowanymi funkcjami środowiska do tworzenia w programie  oraz z zakupionym sprzętem, którego obsługi się uczyłam.

     Poszerzyłam także  swoje umiejętności pracy w chmurze GSuite. Poznałam program Genially w którym przygotowałam  prezentację. Wykonałam quizy  w różnych programach. Samodzielne stworzyłam grę o tematyce ekologicznej w programie Scratch.  Podczas obchodów Dnia Ziemi w klasie 2 przeprowadziłam spotkanie z uczniami  promujące  ekologię - wykorzystałam tam stworzoną przez siebie grę w środowisku Scratch a także zabawę w LearningApps. 

   Postanowiłam także spopularyzować programowanie w języku Scratch wśród uczniów.  Chciałam aby koleżanki i koledzy rozwijali swoje zainteresowania informatyczne a jednocześnie mieli możliwość rywalizowania i sprawdzania swoich umiejętności. Dlatego w ramach mojego projektu zorganizowałam konkurs informatyczny pt. “ EkoGra” dla uczniów z całej Gminy Błędów.  Przygotowałam regulamin konkursu, ulotki, informacje na stronę fb szkoły.  Uczestniczyłam w pracach komisji konkursowej. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody książkowe oraz dyplomy zaprojektowane i wydrukowane przez mnie. 

   Bardzo się cieszę, że wzięłam udział w programie stypendialnym, co zmobilizowało mnie do pogłębiania wiedzy i umożliwiło rozwój moich pasji.