Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie

05-620 Błędów

ul. Stary Rynek 9

tel./fax. 48 668 03 56

mail: sekretariat@bledow.edu.pl

ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

Dnia 29 kwietnia 2022 r. w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.  Aby upamiętnić ten doniosły fakt w historii Polski, klasa 6 ze wsparciem małego chóru, przygotowała montaż słowno-muzyczny o patriotycznej wymowie.

Apel rozpoczęto wprowadzeniem sztandaru oraz odśpiewaniem hymnu państwowego. Zaprezentowano także historię konstytucji. Było to okazją do przypomnienia uczniom ważnych faktów z historii Polski.

„Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości”.  Słowa powiedziane przez Marszałka Józefa Piłsudskiego tak dawno,  jakże są aktualne i dziś. Dlatego w naszej szkole zawsze upamiętniamy wszystkie te wydarzenia, które są istotne dla historii naszego narodu ponieważ zachęcają do poznawania swojej historii, swoich korzeni. 

Święto Narodowe Trzeciego Maja, to święto państwowe obchodzone w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja 1791 roku – historycznej i postępowej Ustawy Rządowej regulującej ustrój prawny Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Była to druga na świecie i pierwsza w Europie spisana konstytucja. Ustawa zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, doprowadziła do politycznego zrównania mieszczan i szlachty oraz wprowadziła ochronę państwa nad chłopami, dzięki czemu miały zostać złagodzone nadużycia w pobieraniu pańszczyzny. Konstytucja wprowadziła także podział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą.

Uchwalenie Konstytucji 3 Maja zostało uznane przez jej zwolenników za moment kluczowy w realizowanym od początku panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego programie reform. Z uchwaleniem Konstytucji 3 maja wiązały się nadzieje na umocnienie Polski na arenie międzynarodowej, ustawa dawała też szansę na przeprowadzenie koniecznych reform ustrojowych.