Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie

05-620 Błędów

ul. Stary Rynek 9

tel./fax. 48 668 03 56

mail: sekretariat@bledow.edu.pl

Rekrutacja dla dzieci do klas pierwszych spoza obwodu PSP Błędów

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczone są dokumenty dotyczące przyjęcia dziecka do klasy pierwszej spoza obwodu w Publicznej Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie. Należy je dokładnie wypełnić i złożyć w skrzynce nadawczo-odbiorczej, która znajduje się w budynku A, tuż przy wejściu. Dokumenty należy złożyć do 15 marca 2022r. Proszę zwrócić uwagę, że podpisy rodziców/opiekunów prawnych znajdują się w kilku miejscach (we wszystkich należy czytelnie podpisać).

Zachęcam do zapisania dziecka do naszej szkoły.

Z poważaniem

Joanna Dudek