Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie

05-620 Błędów

ul. Stary Rynek 9

tel./fax. 48 668 03 56

mail: sekretariat@bledow.edu.pl

Obiady za listopad

Opłata za obiady za miesiąc listopad

dla klas I-VIII wynosi 95 zł.
W tytule wpłaty proszę wpisać:

imię i nazwisko; klasę, do której uczęszcza
dziecko oraz miesiąc za jaki uiszczana

jest opłata.

Potwierdzenie wpłaty należy dostarczyć do sekretariatu

szkoły do 05.12.2021r.