Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie

05-620 Błędów

ul. Stary Rynek 9

tel./fax. 48 668 03 56

mail: sekretariat@bledow.edu.pl

KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

1 września 2021r. - Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

12 października 2021r.- pasowanie uczniów kl. 1.

13 października 2021r.- apel z okazji DEN.

15 października 2021r. - Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (dzień dyrektorski.

2-5 listopada 2021r. – Spotkania trójstronne „partnerskie wywiadówki”.

10 listopada 2021r.- apel patriotyczny.

12 listopada 2021r. - Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (dzień dyrektorski.)

6- 8 grudnia 2021r. - próbny egzamin ósmoklasisty.

15 grudnia 2021r. - „Dzień Otwarty” (dla rodziców) od godz. 15.30-16.30.

21 grudnia 2021r.- wigilie klasowe/ jasełka szkolne.

28 grudnia 2021r.- powiadomienie rodziców o niedostatecznych ocenach proponowanych.

23 - 31 grudnia 2021r. - Zimowa przerwa świąteczna.

7 stycznia 2022r. - Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (dzień dyrektorski).

do 12 stycznia 2022r.- wystawienie propozycji ocen śródrocznych.

do 19 stycznia 2022r.- możliwość poprawy proponowanej oceny śródrocznej.

19 stycznia 2022- wystawienie ocen śródrocznych.

20 stycznia 2022r.- zabawa karnawałowa/ Dzień Babci i Dziadka.

25 stycznia 2022r. - Rada śródroczna (klasyfikacyjna).

26-28 stycznia 2022r. – Zebrania z rodzicami podsumowujące I półrocze.

31 stycznia – 13 lutego 2022r. - Ferie zimowe.

Marzec 2022r.- próbny egzamin ósmoklasisty.

28 marca – 1 kwietnia 2022r. – Spotkania trójstronne „partnerskie wywiadówki”.

4 maja 2022r.- apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

14 kwietnia – 19 kwietnia 2022r. - Wiosenna przerwa świąteczna.

2 maja 2022r. - Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (dzień dyrektorski).

24 maja 2022r.- poinformowanie rodziców o proponowanych ocenach niedostatecznych i nagannym zachowaniu.

24 - 26 maja 2022r. - Egzamin ósmoklasisty (dni wolne od zajęć dydaktycznych - dni dyrektorskie).

30 maja 2022r. – „Dzień Otwarty” (dla rodziców) od godz. 16.00-17.00.

do 31 maja 2022r. - wystawienie ocen proponowanych.

do 8 czerwca 2022r.- możliwość poprawy ocen proponowanych.

8 czerwca 2022r.- wystawienie ocen rocznych.

10 czerwca 2022r.- Dzień Rodziny/ Dzień Sportu.

14 czerwca 2022r. - Rada klasyfikacyjna roczna.

17 czerwca 2022r. - Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (dzień dyrektorski).

23 czerwca 2022r. – Rada podsumowująca.

24 czerwca 2022r. - Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

25 czerwca - 31 sierpnia 2022r. - Ferie letnie.