Wiesław Olesiński

Jest pierwszym Dyrektorem naszego Gimnazjum.

Urodzony 10 kwietnia 1956 roku w Drwalewicach. Żonaty, 2 córki. Ukończył Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie. Pracę pedagogiczną rozpoczął w 1983 roku jako nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawewej im. Tomasza Nocznickiego w Lipiu, w 1991 roku został dyrektorem tej szkoły. Funkcję tę pełnił do 31 sierpnia 1999 roku, a 1 września objął funkcję dyrektora Gimnazjum w Błędowie.

Ciągle podnosi swoje kwalifikacje kończąc kolejno:
1995 - Podyplomowe Studium Menedżerów Oświaty w Kaliszu,
1996 - Podyplomowe Studia Zarządzania i Marketingu w Oświacie,
1997 - Podyplomowe Studia Organizacji Zarządzania Sportem,
2000 - Podyplomowe Studium Zastosowań Informatyki,
2000 - Podyplomowe Studium Ewaluacji Pedagogicznej.

Olesinski.Wieslaw@ids.pl
tel. 048-6680799
Powrót
Aktualizacja: piątek, 15 grudnia 2000