REGIONALNA ŚCIEŻKA  EDUKACYJNA

 

METODA  PROJEKTU:  FOLDER  GMINY  BŁĘDÓW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonała:

Marianna Szewczyk

nauczyciel

Gimnazjum w Błędowie

 

 

 

 

Regionalna ścieżka edukacyjna.

Projekt: Folder „Gmina Błędów”.

Cele edukacyjne:

1.     Rozwijanie wiedzy o kulturze własnego regionu i jej związek z kulturą narodową.

2.     Kontakt ze środowiskiem lokalnym w celu wytworzenia bliskich więzi i zrozumienia różnorakich przynależności człowieka.

3.     Ugruntowanie poczucia tożsamości narodowej przez rozwój tożsamości regionalnej.

4.     Rozwijanie wiedzy o historii regionu w powiązaniu z tradycjami własnej rodziny.

5.     Wykonywanie folderu gminy Błędów.

 

W realizacji projektu będą uczestniczyć uczniowie:

Ù    kl. Ic Gimnazjum w Błędowie (oddział uczący się w budynku PSP w Lipiu)

Ù    kl. Id Gimnazjum w Błędowie (oddział uczący się w budynku PSP w Wilkowie)

 

Instrukcja:

Ù    Projekt będzie realizowany w grupach.

Ù    Każda grupa wykona jeden z rozdziałów folderu.

Ù    Czas na realizację projektu – 1 miesiąc (10.04.-15.05.2002r.)

Ù    Rozdział folderu musi zawierać:

-         tytuł lub podtytuł

-         treść

-         zdjęcia, rysunki, wykresy, mapki

Ù      Proponowane źródła informacji:

-         fotografie lub rysunki

-         informatory i biuletyny wydawane przez instytucje gminne

-         mapki, plany

-         artykuły z prasy lokalnej

-         schematy

-         rozmowy z mieszkańcami

-         wywiady

 

 

Zadania do wykonania

Konsultacje z nauczycielami:

Termin konsultacji

1.

Historia powstania gminy Błędów

n-el historii M. Szewczyk

13.04.

2.

Atrakcje turystyczne gminy:

-  architektura (kościoły, pałace, dwory)

-  szlaki turystyczne

-  inne zabytki

 

n-el geografii – W. Głąb

n-el biologii – U. Sułowska

n-el plastyki  – U. Sułowska

n-el historii – M. Szewczyk

 

18.05.

23.04

3.

Ochrona zdrowia

 

 

4.

Oświata i kultura:

-         szkoły

-         przedszkola

-         placówki kulturalne

-         biblioteki

 

 

5.

Środowisko naturalne gminy:

-         stan środowiska naturalnego

-         oczyszczalnie ścieków

-         pomniki przyrody

 

n-el biologii – U. Sułowska 

n-el geografii – W. Głąb

 

26.05.

07.05

6.

Gospodarka gminy

-         zakłady przemysłowe

-         eksport

-         wiodąca funkcje gminy (rolnictwo – sadownictwo)

 

z n-elem opracowującym projekt – M. Szewczyk

 

09.05

10.05

7.

Władze gminy:

-         krótka prezentacja władz gminy

 

 

8.

 

Prezentacja projektu.

 

kl. Id

kl. Ic

 

13.05.

14.05

 

 

Sposób i czas prezentacji                      - czas prezentacji 45 min.

13 i 14 maja 2002r. – odbędzie się prezentacja folderów przygotowana przez kl. Ic i Id. Wezmą w niej udział uczniowie Gimnazjum w Błędowie oraz uczniowie klas VI PSP w Lipiu i Wilkowie, nauczyciele oraz dyrektor gimnazjum. 

13 maja 2002r. – nastąpi prezentacja pracy uczniów kl. Id Gimnazjum w Błędowie (oddziału uczącego się w Wilkowie)

14 maja 2002r. – nastąpi prezentacja pracy uczniów kl. Ic Gimnazjum w Błędowie (oddziału uczącego się w Lipiu).

 

Ocena pracy:

1.     Spełnienie wymogów instrukcji ................................................... 1-10 pkt.

2.     Oryginalność (własne pomysły) ................................................... 1-10 pkt.

3.     Systematyczność pracy ................................................................. 1-10 pkt.

4.     Estetyka wykonania ...................................................................... 1-10 pkt.

5.     Sposób prezentacji (własny pomysł) ............................................. 1-10pkt.

Praca uczniów klasy I d