Opracowali: mgr Teresa Grzybicka - nauczycielka PSP w Błędowie

                         mgr Jan Grzybicki - nauczyciel Gimnazjum w Błędowie

 

 

Scenariusz lekcji wychowania fizycznego

 

w klasie II Gimnazjum

 

 

  Zadanie główne:

                                 Wystawianie piłki siatkowej oburącz górne w przód i tył.

                                  Zbicie piłki.

  Zadania szczegółowe (cele operacyjne) w zakresie:

              Umiejętności:

                 Uczeń potrafi:

-         wystawić piłkę siatkową w przód i w tył,

-         zbić piłkę,

-    wyszukać w internecie znowelizowanych przepisów piłki siatkowej oraz znaleźć informację dotyczącą terminarza rozgrywek polskiej ligi siatkówki,

   Sprawności motorycznej:

                          Uczeń:

-         wzmocni siłę mięśni,

-    poprawi skoczność, szybkość reakcji, koordynację ruchową,

                     Wiadomości:   

                              Uczeń:

-         zna zestaw ćwiczeń przygotowujących do gry w piłkę siatkową,

-         zna wpływ wysiłku na organizm,

-         zna zasady współpracy z partnerem,

-         zna podstawowe zasady sędziowania w piłce siatkowej,

  Akcentów wychowawczych (samokształcenia i samowychowania ucznia):

                              Uczeń:

-         wyrabia świadomą postawę zdyscyplinowania,

-         dba o bezpieczeństwo swoje i współćwiczącego,

-         sędziuje i pomaga nauczycielowi w ocenie zadania,

-         kształtuje kulturę osobistą poprzez pracę w grupie,

-         dokonuje własnej samokontroli i samooceny,

  Metody realizacji zadań:

-         zabawowa,

-         zadaniowa ścisła,

-         bezpośredniej celowości ruchu,

-         pogadanka,

-         problemowa,

  Przybory:

-         piłki siatkowe, piłki lekarskie, materace, skakanki, komputery, drukarka.

 

   Część wstępna.

 

 

Czynności nauczyciela

 

Czynności ucznia

 

Uwagi

 

Stoi z uczennicami na obwodzie koła. Przyjmuje meldunek o gotowości grupy do zajęć.

 

 

Zapoznaje uczennice z celami lekcji. Przypomina zasady zabawy „Berek siatkarski.”

 

Prowadzi rozgrzewkę przygotowującą do zadania głównego.

Czuwa nad poprawnością wykonywanych ćwiczeń.

 

Stoją na obwodzie koła. Kapitan zgłasza grupę do gotowości zajęć. Podaje nazwiska nieobecnych i niećwiczących. Witają się okrzykim:  „Chcemy być sprawne”.

 

Bawią się w berka a w chwili zagrożenia przyjmują postawę siatkarską.

 

Poruszają się krokiem dostawnym po obwodzie koła, na jednej połowie sali rozpoczynając lewą nogą, a na drugiej prawą.

Stają wzdłuż sali w rozkroku – skręty tułowia w lewo i w prawo.

Skłony oburącz do lewej i prawej nogi.

Skaczą na skakance na – na lewej i prawej nodze oraz obunóż.

Stojąc parami podają i chwytają piłkę lekarską znad głowy.

Stojąc parami wzdłuż sali podają do siebie piłkę siatkową kozłem.

Stojąc w parach wzdłuż sali odbijają piłkę oburącz w wysokiej postawie siatkarskiej, w siadzie i w leżeniu.

Odbijają piłki nad sobą a potem do partnera tyłem.

Odbijają piłki oburącz górne przodem i tyłem w trójkach ze zmianą zawodnika w środku.

Odbijają piłki w dwójkach przez siatkę.

Odbijają piłki przez siatkę w rzędach ze zmianą pozycji (osoba, która odbiła piłkę biegnie na koniec rzędu).

 

 

    Część główna.

 

 

Realizuje zadanie główne.

Czuwa nad dokładnym wykonywaniem ćwiczeń.

 

Wystawiają  piłki oburącz górne w przód i wykonują przebicie atakujące starając się aby piłka spadła w wyznaczone materacem miejsce na połowie przeciwnika.

Wystawiają piłki oburącz górne w tył i wykonują przebicie atakujące starając się aby piłka upadła w wyznaczone miejsce na połowie przeciwnika.

Zbijają piłki wystawiane oburącz górne w przód z lewego i prawego ataku.

Zbijają piłki wystawiane oburącz górne w tył z lewego i prawego ataku. 

Zbijają piłki ze środka.

Zbijają piłki starając się, aby upadły w wyznaczone materacem miejsca na połowie przeciwnika.

Stosują ćwiczone elementy w grze szkolnej.

 

Materace leżą w różnych miejscach na połowie przeciwnika.

 

 

 

 

 

 

 

Rolę sędziego pełni niećwicząca.

 

     Część końcowa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Podsumowuje lekcję.

 Wymienia imiona najaktywniej

 -szych.

 Dziękuję za zaangażowanie w

 lekcji i miłą atmosferę.

 

Wykonują układ 12 ćwiczeń jogi – powitanie słońca..

1.      Pozycja skupienia. Jest to pozycja wyjściowa: stojąca, z dłońmi ułożonymi przed klatką piersiową.

2.      Pozycja wzniesienia ramion. Unieś ramiona do góry i wychyl się do przodu.

3.      Pozycja skłonu. Wykonaj skłon w przód nie zginając kolan i oprzyj dłonie na podłodze  obok stóp.

4.      Pozycja podparcia. Przesuń prawą nogę do tyłu i odchyl do tyłu głowę, utrzymując ręce oparte na podłodze obok stóp.

5.      Pozycja góry. Dostaw stopę przednią do tylnej, utrzymując tułów w linii prostej podpierając się rękami.

6.      Pozycja leżąca. Połóż się na podłodze na brzuchu, zachowując osiem punktów odparcia

- podbródek, dłonie, klatkę piersiową, kolana, palce stóp .Pośladki i łokcie skieruj ku górze.

7. Pozycja węża. Wspierając się na rękach unieś w górę głowę i tułów, a następnie odchyl się do tyłu.

8.      Pozycja góry. Unieś biodra do góry i schowaj głowę między ramiona.

9.      Pozycja wykroku. Przesuń lewą nogę do przodu ustawiając stopę między dłońmi.

10.  Pozycja skłonu. Jak w pozycji 3.

11.  Pozycja uniesienia ramion. Jak w pozycji 2.

12.  Pozycja skupienia. Jest to pozycja zamykająca, czyli powrót do pozycji wyjściowej.

 

 

Przechodzą do sali komputerowej.

Łączą się z internetem.

Odczytują informacje zawarte na stronie www.siatkowka.hoga.pl/

 Robią wydruk znowelizowanych przepisów piłki siatkowej i terminarza rozgrywek polskiej ligi siatkówki.

Dokonują ewaluacji lekcji. Każda uczennica krótko wypowiada się na temat odbytej lekcji.

Sprzątają salę, wychodzą na przerwę.