Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie

ul. Stary Rynek 9; 05-620 Błędów
tel: 486680356; bledow@home.pl
Szukaj
Temat
  Zarejestruj się Home  ·  Tematy  ·  Pliki  ·  Twoje konto  ·  Wyślij artykuł  ·  Top 10  
Menu
· Strona główna
· Archiwum artykułów
· Blogi
· Ciekawe strony
· Encyclopedia
· FAQ
· Forum
· Galeria
· Kontakt
· Pliki
· Poleć znajomym
· Statystyki
· Wyślij artykuł
· Zarządzanie kontem

Zawartość
·nasza szkoła
·świetlica szkolna
·Biblioteka i czytelnia
·plan lekcji
·samorząd uczniowski
·klasy
·nauczyciele
·pedagog
·psycholog
·dydaktyka
·absolwenci
·informator trzecioklasisty

Logowanie
Witaj, Anonymous
Pseudonim
Hasło
(Zarejestruj się)
Członkostwo:
Ostatni: Omishsdh21
Nowe dzisiaj: 10
Nowe wczoraj: 46
Wszystkie: 28496

Na stronie:
Gości: 133
Użytkowników: 3
Razem: 136

Teraz online:
01: csyan27
02: votan
03: yrijo

Regulamin Świetlicy
REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
W ZESPOLE SZKÓŁ W BŁĘDOWIE


I.                 Cele i założenia świetlicy szkolnej

Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom opieki wychowawczej.

 

Z ogólnego celu wynikają zadania szczegółowe świetlicy szkolnej:

  1. Zapewnienie uczniom dojeżdżającym opieki w godzinach przed lub po lekcjach.
  2. Organizowanie zespołowej nauki, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielenie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
  3. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno-moralnej (odpowiednie zachowanie się w szkole, domu i środowisku lokalnym).
  4. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego, wyrobienie nawyków kulturalnej rozrywki.
  5. Prowadzenie współpracy z wychowawcami klas i pedagogiem szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.

 

II.            Założenia organizacyjne

  1. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy w godzinach od 700 do 1530.
  2. W świetlicy przebywają uczniowie:

-        zgłoszeni przez rodziców do stałego przebywania w świetlicy.

-        dojeżdżający autobusem szkolnym.

  1. Opieką zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy przez dyrekcję szkoły z powodu nieobecności nauczyciela oraz dzieci nie uczęszczające na lekcje religii i oczekujących na zajęcia lub autobus.
  2. Rodzice pragnący, aby dziecko uczęszczało do świetlicy powinni zgłosić się do nauczyciela świetlicy do końca września bieżącego roku szkolnego i zadeklarowania godzin przebywania dziecka w świetlicy.

5.      W świetlicy szkolnej sprawdzana jest lista obecności, brak uczęszczania ucznia na zapisane zajęcia będzie na bieżąco przekazywany wychowawcy klasy.

6.      Uczniowie w momencie przyjazdu do szkoły zobowiązani są przebywać w świetlicy do momentu rozpoczęcia zajęć dydaktycznych.

7.      Uczniowie po zajęciach dydaktycznych zobowiązani są oczekiwać na opiekuna szkolnego autobusu w świetlicy.

8.      Świetlice uczeń może opuścić jedynie pod opieką opiekuna szkolnego autobusu, bądź w sytuacji gdy rodzic osobiście przyjdzie odebrać ucznia (swoje dziecko) ze szkoły.

9.      Wychowawcy świetlicy informują wychowawców poszczególnych klas o funkcjonowaniu dziecka podczas zajęć świetlicowych. Informacje te uwzględnia się przy ustalaniu oceny z zachowania.

 

III.       Warunki korzystania ze świetlicy

 

1.      Podstawą przebywania ucznia w świetlicy szkolnej jest wniosek rodziców/opiekunów o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej, wypełniony według ustalonego wzoru.

2.      Wniosek składany jest co roku do wychowawcy klasy w terminie najpóźniej do końca września bieżącego roku szkolnego.

3.      W momencie zapisu dziecka do świetlicy rodzice/opiekunowie zapoznają się i akceptują Regulamin Świetlicy.

4.      Każdy uczeń zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem świetlicy szkolnej oraz do jego przestrzegania.

5.      Z wyposażenia świetlicy można korzystać wyłącznie pod opieką i za zgodą wychowawcy świetlicy.

6.      Podczas zajęć uczniom zabrania się przebywania na korytarzu szkolnym.

7.      Uczniowie kulturalnie zachowują się w czasie zajęć w stosunku do wychowawców i kolegów.

8.      Uczniowie dbają o estetyczny wygląd swój i świetlicy. Szanowanie sprzętu, opieka nad nim.

9.      Uczniowie chętnie, dobrowolnie udzielają się w pracach społecznie użytecznych świetlicy.

10.  Uczniowie wykazują umiejętności przyjemnego i kulturalnego organizowania czasu wolnego sobie i innym.

11.  Uczniowie przebywający w świetlicy pozostawiają swoją garderobę (kurtki, obuwie itp.) w szafkach.

12.  Dziecko ze świetlicy odbierane jest przez opiekuna autobusu szkolnego, rodzica lub osoba przez nich upoważniona.

13.  Zasady opuszczania świetlicy przez dziecko określają rodzice we wniosku o przyjęcie dziecka na świetlicę.

14.  Obowiązkiem dziecka jest zgłosić swoje przyjście do świetlicy. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za dziecko, które zostało przyprowadzone lub przywiezione autobusem szkolnym do szkoły, a nie zgłosiło się do świetlicy.

15.  Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialność za dziecko, które nie zgłosiło się na świetlicę.

16.  Wychowawca świetlicy odpowiada za jego bezpieczeństwo od czasu wejścia ucznia do świetlicy. 

17.  Obowiązkiem rodzica/opiekuna jest każdorazowe poinformowanie wychowawcy o zabraniu dziecka ze świetlicy.

18.  Jeżeli dziecko jest pod opieką specjalisty (lekarz, terapeuta, psycholog), rodzic/opiekun zobowiązany jest poinformować pracowników świetlicy o zaleceniach do pracy z dzieckiem.

Prawa autorskie © Publiczna Szkoła Podstawowe im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2016-10-25 (1364 odsłon)

[ Wróć ]
Content ©

 


 

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.